Co je to WHO?

WHO je zkratka pro World Health Organization, v překladu Světová zdravotnická organizace. Tato organizace byla založena roku 1946. Je agenturou Organizace spojených národů a koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví. Česká republika se stala jejím členem v roce 1993, ještě jako nástupnický stát Československa.

Hlavním úkolem WHO je formulace zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států. Také zajišťuje odbornou pomoc při vytváření národních zdravotních strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu obyvatel a ukazatelů hodnotících zdravotní systémy členských států. Též provádí rozvoj a testování nových technologií v oblasti zdravotní péče.

WHO sídlí v Ženevě ve Švýcarsku a sídlo Regionální úřadovny WHO je umístěno v Evropě. Součástí organizace je 194 členských států, které jsou dále rozděleny do 6 regionů a řízeny regionálními úřady. V Evropském regionu je 53 členských států, které se každoročně setkávají na Regionálním výboru, kde projednávají regionální politiku, aktivity WHO a Evropy, a schvalují rozpočty.

Pod WHO spadá mnoho dalších mandátů, například Zdravotní organizace (Health Organisation – HO), která byla původně agenturou Společnosti národů. Dalším mandátem WHO je plnění povinností Mezinárodního úřadu veřejného zdravotnictví se sídlem v Paříži.

Hlavní úkoly WHO

Hlavním úkolem WHO je „dosažení všemi lidmi nejvyššího možného zdraví.“ Organizace se zaměřuje především na likvidaci nemocí a speciálně infekčních onemocnění (např. současný koronavirus), vyvíjí a distribuuje vakcíny. V rámci boje proti různým nemocem prezentuje celosvětové kampaně zaměřené na zdravou stravu, omezení alkoholu a cigaret, ale například také například informuje o negativním vlivu elektromagnetického pole (mobilní telefony) na náš organizmus.

Úkoly WHO:

  • Podpora zdraví a zdravotní bezpečnosti
  • Upevňování zdravotnických systémů
  • Využití poznatků z výzkumu při vytváření strategií
  • Vylepšování implementace rozhodnutí
  • Posilování spolupráce mezi WHO a jejími členy

Struktura WHO

WHO se skládá ze Světového zdravotnického shromáždění, Výkonné rady a sekretariátu. Světové zdravotnické shromáždění je nejvyšším orgánem WHO. Každoročně se toto shromáždění schází v Ženevě za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států. Výkonná rada zasedá dvakrát do roka. Je složená z odborníků členských států WHO a má 34 členů. Sekretariát je složen z generálního ředitele a technických úředníků

Česká republika spolupracuje s řídícími orgány WHO a podílí se na koordinaci postojů Evropské unie. Hlavními prioritami WHO v České republice jsou: podpora zdraví, nepřenosná onemocnění, dohled a bezpečnost, univerzální zdravotní pokrytí a management.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.